รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒       งานพัสดุ กองกลาง จัดโครงการการจัดองค์ความรู้การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ปฏิบัติราชการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       กิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์       ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราชถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2562       ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 4)     
 กระดานสนทนา _HEAD
 หน้าหลักเว็บไซต์ _HEAD


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ
   ค้นหาประเภทกระทู้ :  
 แสดงข้อมูลประเภทกระทู้ จำนวนกระทู้ โพสต์ทั้งหมด  โพสต์ล่าสุด
 มุมจัดการด้านความรู้ 0 0 -
 ประชาชนทั่วไป 0 0 -
 บุคลากร 0 0 -
Username :   Password :   [ ลืมรหัสผ่าน ]
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
คำชี้แจง Icon แสดงผล         =  มีกระทู้แล้ว      =  ยังไม่มีกระทู้
_COPYRIGHT จัดทำโดย _FOOTER